Rename Photos

Aplikácia Rename Photos umožňuje rýchlo a jednoducho premenovať názvy fotografií a videí v priečinku DCIM, kam ukladá program fotoaparátu.
Premenuje z poradového čísla na dátum a čas vytvorenia a späť z dátumu a času na poradové číslo.
Skvelá aplikácia pre každého. S Expert formátom budú po premenovaní i videa medzi fotografiami podľa abecedy, a nie samostatne na konci zložky.
Aplikácia udržuje ucelenú číselnú postupnosť u premenovanie na poradové číslo v poradí podľa dátumu snímania, aj keď je niektorý súbor vymazaný alebo pridaný.
Aj po pridaní z iného zdroja sú fotografie a videá správne zoradené podľa dátumu alebo sériového čísla.

Prepnutím si ľahko vyberiete typ formátu premenovanie:

Štandard:
• fotografie: img_DATE_TIME.jpg, dsc_SERIAL_NO.jpg
(Napríklad: IMG_20190615_124530.jpg, DSC_1234.jpg)
• videa: vid_DATE_TIME.mp4, mov_SERIAL_NO.mp4
(Napríklad: IMG_20190615_124530.mp4, MOV_1234.mp4)

Expert:
• photos: DATE_TIME.jpg, SERIAL_NO.jpg
(Napríklad: 2019-06-15_12-45-30.jpg, 001234.jpg)
• videos: DATE_TIME.mp4, SERIAL_NO.mp4
(Napríklad: 2019-06-15_12-45-30.mp4, 001234.mp4)
• tento formát umožňuje lepšie radenie, pretože aj videá budú medzi fotografiami
podľa abecedy, a nie samostatne na konci zložky

✔️ Už žiadne prepisovanie fotografií a videí.
✔️ Úspora času, rýchle a jednoduché použitie.
✔️ Pre interná pamäť i SD kartu.
✔️ Spätné premenovanie fotografií i videí.

Pomocou aplikácie Rename Photos rýchlo a ľahko premenujete svoje fotografie a videá. Sú vaše fotografie nazvanej napríklad DSC_1234.jpg?
Nechcete, aby sa Vám pri zálohovaní fotografie a videá prepisovali?
Chcete mať v názve dátum a čas vytvorenia?
Vhodné najmä pre telefóny Sony a HTC.
Get it on Google Play